Apati nedir, belirtileri nelerdir? Apati hastalık mıdır? Duygusal Apati nedir? Mental Apati ne demek?

04.12.2022

APATİ NEDİR?

Apati, kayıtsızlık, çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık, çevreyle patolojik ilgisizlik, duyarsızlık anlamına gelmektedir.

APATİ NEDENLERİ NELERDİR?

  • Duygu, his, endişe, tutkunun yokluğu veya bastırılması,
  • Motivasyon eksikliği daha zayıf bir kaçınma biçimi,
  • Anlam veya amaç eksikliği
  • Yavaşlık / düşük enerji seviyeleri ve pasiflik,
  • Yaşamdan ve kişisel olaylardan kopma, demansta çok yaygındır.