Komiserlik

GENEL OLARAK Bir suçun işlenip işlenmediğini, işlenmişse kim tarafından ve hangi şartlar altında işlendiğini araştıran hukuk dalına ceza muhakemesi hukuku...
05.04.2022
YASAMA Yasama Yetkisi TBMM’ye aittir. TBMM, genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur. Milletvekilliklerinin illere ve seçim çevrelerine göre dağılımı; son...
05.04.2022
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, 2022 yılını Türk dünyasında Kırgız halk sanatçısı ve oyun yazarı Toktobolot Abdumomunov Yılı ilan edildi...
05.04.2022
İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir. İlk işgal → Musul (İngilizler) İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara)...
05.04.2022
İdare KavramıGenel Anlamda İdare Kavramı: Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı faaliyetOrganik...
05.04.2022