Dede korkut hikayeleri karakterleri ve kahramanları kimlerdir?

11.12.2022

Dede Korkut hikayeleri kahramanları kimlerdir?

15. yüzyılda kaleme alınan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri 12 bölümden oluşmaktadır. Bu kitapta 7 farklı karakter bulunmaktadır. Bu karakterler, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er’dir.

Dede Korkut hikâyelerin baş kahramanı kimdir?

Dede Korkut hikayelerinde Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleler anlatılmaktadır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi kaleme alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han’dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı’nın beyidir ve eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgelemektedir.

Dede Korkut hikâyelerinde yer alan mekanlar nerelerdir?

Oğuz boyları Orta Asya’da yaşayan en eski Türk topluluklarıdır. Dede Korkut hikayelerinin ortaya çıkışı olan bu boyun destansı hikayeleri detaylı bir şekilde işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Kafkasya ve Azerbaycan olayların gerçekleştiği yer olarak metinler de yer almaktadır. Mekanlar ise algılara göre gerçek ve hayal olarak değişiklik göstermektedir.