Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü alımı yapacak!

09.11.2022

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları
  taşımak,
 2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine
  göre çalışıyor olmak,
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b)
  bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
 6. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl
  görev yapmış olmak,
 7. İlçe müftüsü unvanında müktesebi bulunmamak,
 8. Erkek olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 14.11.2022-
  25.11.2022 (saat 16:30)
  tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden
  https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla yapılacaktır.
 2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 140
  (yüz kırk) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya
  banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden
  başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem
  tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
 5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul
  edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate
  alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik
  bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında
  adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
  yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
 8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle
  olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan,
  başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan
  çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi
  yapılmayacaktır.
 10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

 1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı
  sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
  https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
  ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için
  gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini
  (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Yazılı Sınav Konuları;
  a) Kur’an-ı Kerim,
  b) Arapça,
  c) Tefsir,
  ç) Hadis,
  d) Kelam,
  e) Fıkıh,
  f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,
  g) Dinî ve meslekî genel kültür,
  ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.
 5. Sözlü Sınav Konuları;
  a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
  b) Arapça (30 puan),
  c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
  ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).
 6. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, ilçe müftüsü için aranan ve
  Başkanlığımızın web sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Personel
  Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
 7. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
  katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir
  sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 1. Adaylar tarafından yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren
  7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise her bir sınavın
  sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma
  Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR”
  başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.