İcra Katibi Nasıl Olunur? İcra Katibi Maaşları Ne kadar?

30.03.2022

İcra Katipliği yapabilmek için hukuk fakültesinden mezun olmak gibi bir koşul bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında icra katipliği alımları için genelde 4 yıllık lisans mezuniyeti olma şartı aranmaktadır. Buna rağmen yine de 2 yıllık ön lisans mezunlarına da bazen alım gerçekleştirilebilir. Bunun sonucunda verilecek karar durum ve şartlara göre 4 yıllık ve 2 yıllık mezunlar da görevlendirilebilir.

İlk şart arasında mezuniyet deresi bulunur ve sonrasında ise KPSS sınavına girme şartı aranmaktadır. icra katipleri için belirlene puanlar 75 ve 82 arasında değişiklik gösterir ve sonrasın kurum içi kamuda çalışmak üzere yapılan ilanlara başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Özetleyecek olursak İcra Katibi olmak için 4 yıllık lisans bölümü mezunu olması şartı aramaktadır. Bazı ilanlarda ön lisans mezunu olan kişilerin de icra memurluğu mesleğine atamalarının yapıldığı görülür. İcra katipliği için KPSS’den aranan şartlara uygun olarak bir puana sahip olunmalı.

İlanlar içerisinde kapsama alanına giren başvuru şartları ise şunlar:
• Adayın görev yapması için bir engel teşkil edecek hastalığın olmaması,

• Arşiv araştırmasına bakıldığında sonucunda olumlu olmak,

• Kamu haklanndan mahrum bulunmamak.

İcra Katibinin Görevleri Nelerdir ?

  • Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki inceleme işlemleri sonrasında önemine bakılarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılması işlemlerini yapar.
  • Hacze gidildiğinde borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar.
  • Haciz işlemleri başladığında, haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yaparak alacak miktarı kadar malların haczini gerçekleştirir.
  • Haciz işlemleri esnasında yapılan her türlü işlemi tutanak altına almak.
  • Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçesini kaydederek bir nüshasını borçluya verilir ve borçlunun üç gün içerisinde vergi dairesine delillerle birlikte başvurmasını ister.
  • Haciz sırasında borçlu veya borçlular tarafından gösterilecek tepkiler üzerine güvenlik görevlisi çağırmak.
  • Haciz bildirim defterine bildirimleri kayıt altına alarak haciz işlemlerini bu defterden takip etmek.
  • Borcun alacağı maaş ve kira benzeri gelirlerden tahsilatı yapılacaksa borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içinde itiraz olmaması durumunda tahsilatı gerçekleştirmek.
  • Haciz sırasında yapılan nakit veya kıymetli eşya tahsilatlarını, aynı gün veya ertesi gün ilgili vezneye teslim etmek.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.