İrtikap (irtikāb) Nedir? İrtikap ne anlama gelmektedir?

16.12.2022

Arapça kökenli bir kelime olan İrtikap nedir? İrtikap suçu nedir örnek? İrtikap tanımı nedir? İrtikap Ağır ceza mı?

İrtikap (irtikāb) Nedir?

İrtikap veya irtikāb; Türk Ceza Kanunu’nda verilen kamusal görevli çıkar sağlama, adam kayırma minvali şahsi amaçlarla kullanılmasıyla işlenen suçu ifade eder.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Yüz kızartıcı suçlar” kapsamında görülen bu fiili işleyen kişiler devlet memuru olamazlar ve işledikleri bu suç adli sicil kayıtlarında da uzunca bir süre görünür.

İrtikap (irtikāb) Suçu Örnek

Örnek verilecek olursa; Kamu hastanesinde bir doktorun bıçak parası veya ameliyat parası adı altında hastadan veya yakınında para talebinde bulunması, hastanın veya yakınının da bu talebi yasal olduğunu düşünerek ödemeyi yapması. Bu durum doktorun işlediği fiil ikna suretiyle irtikap suçu olarak kabul edilmektedir.