Milletvekili Danışmanı Nasıl Olunur? Milletvekili Danışman Maaşları Ne Kadar?

30.03.2022

Milletvekili danışmanı 6253 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine göre görevlendirilir. Bu personelin çalıştırılma usul ve esasları ile mali ve sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanı’nca belirlenmiştir. Bir milletvekilinin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere üç personel çalıştırma hakkı bulunmaktadır. Bunlar; Danışman, İkinci Danışman ve İlave (Yardımcı) Personeldir. Bunlar için kadro şartı aranmaz ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı değildir. Milletvekili danışmanlık görevine başlatılmasında sınav uygulaması yoktur.

Milletvekili Danışman Olma Şartları Nelerdir?

Milletvekili danışmanı olabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve herhangi bir milletvekili ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması gerekir.

İkinci danışmanın; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışan personel olması ve en az lise mezunu olması gereklidir.

İlave (yardımcı) personelin en az ilkokul mezunu olması ve herhangi bir milletvekili ile birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde aranılan genel şartları taşıması,

Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması,

Görevlendirilmelerine ilişkin milletvekilinin yazılı talebinin olması, gerekmektedir.

Milletvekili Danışman maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibidir;

Danışmanlara:  83.500 *0,179797 = Brüt 15.013 TL

İkinci danışmana:  73.000 *0,179797 = Brüt 13.125 TL

Yardımcı personele:  63.000 * 0,179797 = Brüt 11.327 TL

Bunlara yapılacak aylık ücret ödemeleri, hak edildikçe her ayın on beşinci günü yapılmaktadır. Bu kapsamda çalıştırılan tüm personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.