Neo Klasik ekonomi ne demek? Davranışsal ekonomi ve Nöroekonomi nedir? Nureddin Nebati ne söyledi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nin açılış konuşması yaptı. Bakan Nebati, Türkiye için benimsenen ekonomi modelini anlatırken yaptığı açıklamalar gündeme geldi. Peki Nureddin Nebati ne dedi? Neo Klasik ekonomi nedir? Davranışsal ekonomi nedir? Epistemolojik kopuş nedir? Nöroekonomi nedir?

30.09.2022

NUREDDİN NEBATİ NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce ”Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar” sözleriyle açıkladığı modeli şu ifadeleri kullandı:

Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır.”

NEO KLASİK EKONOMİ NEDİR?

Neo-klasik iktisat, baskın bir iktisat akımı olup, iktisatçılar arasında en yaygın olanıdır. Kısaca şu özelliklerle açıklanır:

• Emek-değer teorisinden ayrılarak malların insanlara fayda derecesine önem vermek,
• İnsanları sınıf anlayışından da ayırarak atomize etmek,
• Ekonomik olayları tahlil ve ilkelerin araştırma tekniğini derinlikli geliştirerek ve matematiksel açıklamalara önem vermek.

NÖROEKONOMİ NEDİR?

Temelde, tüm iktisadi bakış açıları ceteris-paribus (diğer tüm veriler sabitken) varsayımı dışında öncelikle alınacak ekonomik kararlarda fayda kavramı ve rasyonellik kavramlarıyla açıklanır. Ancak insan gibi karmaşık bir yapıya ait kararlar bir o kadar karmaşık ve değişkenlik içerir. Bu içerikleri çözümlemeye çalışırken fizik ve nörolojiden yararlanan iktisat dalıdır.

Nöroekonomi; ekonomi, psikoloji, sinirbilim ve davranışsal ekonomi gibi çeşitli çalışma alanlarından unsurlar alan yeni bir disiplin. Temel amacı, insanların ekonomi ile ilgili kararları nasıl aldıklarını incelemektir. Nöroekonomi, bireysel kanaatlerin neye göre şekillendiği üzerinde durur.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ NEDİR?

Epistemolojik kopuş, incelenen olgunun ana fikir çıkış noktasında ayrılması demek olurken, Marksizm’den yola çıkan teorem Marks’ın kendisinden öncekilerle temelden ayrışarak ayrı bir konuma geçişini belirtmek amacıyla kullanılmıştır.

DAVRANIŞSAL EKONOMİ NEDİR?

Davranışsal ekonomi, insan zihindeki ekonomik karar alma mekanizmalarının sosyal, zihni ve duygusal önyargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışır. Sosyal, zihni ve duygusal önyargıların nasıl etkilendiği araştırılırken, ağırlık günümüzde finans alanında teknik analiz, pazarlama gibi alanların özel ilgisini çeker. Bu kapsamda pazar fiyatlarının ve kaynak kullanımının neden değiştiği sorusu sorulur.