Orman Genel Müdürlüğü sözlü sınavla mühendis alımı yapacak!

24.12.2022

İlanda 249 mühendis alınacağı ve adayların sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacağı bilgisi paylaşıldı.

996 ADAY SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK

“2022 yılı KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (249) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.”

SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

İlan detayında sözlü sınavdan 70 puan alan adayların başarılı sayılacağı belirtildi.

İlandaki sözlü sınav detayı şu şekilde;

“Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 25 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar, 20 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama (TS 1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar,
25 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır”