Polis evinde kimler kalabilir? Sivil memur kalabilir mi? Kimlere açık? Ücretleri ne kadar? Nerelerde var?

27.09.2022

Emniyet Teşkilatında çalışan personeller polis evinin olanaklarından yararlanabiliyorlar. Peki, Polis evinde kimler kalabilir? Sivil memur kalabilir mi? Kimlere açık? Ücretleri ne kadar? Nerelerde var?

Polis evinde kimler kalabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 30. Maddesine göre,Polis evlerinde konaklama hizmetinden yararlanabilenler şu şekilde belirtilmiştir.

Emniyet Teşkilatı Çalışanı (Emekli, STK kartı, Şehit ve Gazi yakınları) ve anne, baba, eş, çocukları

Kamu personeli ve anne, baba, eş, çocukları

Emniyet personeli olan birinin referansı ile onaylı misafir olmak gerekmektedir.

  1. Sosyal tesisler kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğinin 30. Maddesi gereğince;

a) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında fiilen çalışan personel, görev malulleri ve emeklileri doğrudan kimliklerini göstermek suretiyle, sosyal tesislere giriş kartı sahipleri tesis giriş kartlarını göstermek suretiyle,

b) Polis eğitim-öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, öğrenci kimlik katlarını ibraz etmek suretiyle, kendileri, beraberindeki eş ve çocukları, anne ve babaları,

c) Devlet Büyükleri,

ç) Yabancı devletlerin veya polis kuruluşlarının resmi başvurusu üzerine heyetle veya kişi olarak gelen, yabancı devlet polis teşkilatı mensupları,

d) Polis eğitim kurumlarında ücretsiz ders vermek veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu konularda yine ücretsiz bilimsel araştırma yapmak, sempozyum, panel, toplantı, konferans, seminer gibi etkinliklere katılmak üzere Genel Müdürlükçe Teşkilat dışından görevlendirilenler görevlendirme yazıları ile,

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütünden kendisi ve ailesi ile birlikte tedavi amacıyla veya eğitim ve görev sebebiyle gelen polis teşkilatı mensupları,

f) Açığa alınan Emniyet Teşkilatı personeli, açığa alındığını belirtir belge ile,

g) Emniyet Teşkilatı dışında veya Emniyet Teşkilatı mensuplarına, eş ve çocuklarına organ bağışında bulunan veya bulunacak olanlar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına büyük katkılarda bulunan ve hizmet edenler,

ğ) Otel bölümünde yatak durumu müsait olduğu takdirde ve Merkez Müdürü, Tesis Müdürü veya Tesis Sorumlusunun uygun görmesi halinde, Polis Teşkilatına yakın ve emeği geçenler,

h) Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer kişiler, yararlanabilirler.

Emniyet Teşkilatı birimlerinde çalışan personel, Emniyet Teşkilatı emeklileri ve görev malulleri kendileri ve refakatinde gelenler doğrudan Teşkilat kimliklerini göstermek suretiyle Polisevi Şube Müdürlüğü otel bölümünden faydalanabilir.

Emniyet Teşkilatı şehit, gazi, vazife malulü personeli yakınları Şehit/Gazi/Malul Yakını Giriş Kartı ile kendileri ve refakatinde gelenler faydalanabilir. Emniyet Teşkilatı personeli yakınları ise Mensup Yakını Giriş Kartı ile Polisevi Şube Müdürlüğü otel bölümünden faydalanabilir.

Kamu kurumu personeli, kendileri ve refakatinde gelen eş, çocuk, anne, baba ve eşinin anne babası kamu kurumu personelinin görev belgesi, senelik izinde ise senelik izin belgesi, raporlu ise hastalık izin belgesi, geçici görevli ise geçici görev belgesi, yeni ataması olan personelin ise atama belgesini ibraz etmeleri durumunda konaklama hizmetinden faydalanabilirler.

Kamu kurumu personeli veya Emniyet Mensubu olmayan vatandaşlar ise Emniyet Teşkilatı birimlerinde çalışan personelin referans olduğunu belirttiği dilekçesi ve kurum kimlik fotokopisiyle onaylı misafir tarifesiyle konaklama hizmetinden yararlanabilirler.

Yakınları için yukarıda bahsedilen sosyal tesis giriş kartları için başvurmak isteyen Emniyet Teşkilatı personelinin çalıştığı ildeki Polisevi Şube Müdürlüğüne, Emniyet Teşkilatı emeklileri ise ikamet adresinin bulunduğu ildeki Polisevi Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Polis evi fiyatları ve oda sayıları bulunduğu ile göre değişiklik göstermektedir.