Rüyada Et Görmek Ne anlama gelir? Nasıl Yorumlanır?

Rüyada Et Görmek, Rüyada Et Kesmek, Rüyada Et Yendiğini Görmek, Rüyada Et Pişirmek, Rüyada Et Doğramak, Rüyada Et Dağıtmak, Rüyada Et Çalmak, Rüyada Et kavurmak,

10.07.2022

Rüyada et görmenin, etin çiğ olmasına ya da pişmiş olmasına göre farklı anlamlara gelmektedir. Rüyada görülen et eğer çiğ et ise bu sıkıntılı bir rüyadır. Fakat rüyada görülen et pişmiş bir et ise bu hayırlı bir rüyaya işaret eder. Rüyada et görmek ne demek? Rüyada et almak, et kesmek ne anlama gelir. İşte cevaplar.

Rüyalarda görülen olaylar ve semboller, kişinin kendi hayatıyla ilgili hangi anlamlara geleceği çok merak edilmektedir. Bu nedenle rüyaların anlamları, birçok insan tarafından araştırılmaktadır. Rüyasında et gören biri, bunun hangi anlamlara geldiğini merak eder ve rüya yorumcularının Bu rüyayı nasıl yorumladığını merak edip araştırırlar. Rüya yorumcuları, birçok konuda rüya tabir etmişlerdir.

Rüyada Et Görmek

Kişinin rüyasında et görmesi, genel olarak kötüye yorumlanmaktadır. Özellikle rüyada görülen, etin pişmemiş bir et çiğ et olması, umutsuzluğa kedere, hastalığa ve yalnızlığa işaret eder. Rüyada görülen et, kokuşmuş bir etkisinin bu o kişi için büyük bir felaketin, kapının eşiğinde olduğuna işaret eder. Fakat rüyada görülen büyük parça halinde, pişmiş bir et ise bu rüya kişinin mal varlığı ve bütünlüğünü olarak yorumlanır.

Rüyada Et Kesmek

Bir kişinin rüyasında et kesildiğini görmesi kötülüğe ve şerre işaret eder. Kişinin yakınında bulunan düşmanın varlığına ve bu düşmanın da sürekli kişiyi takip etmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca bu düşmanın kişinin zayıf bir anını kolladığını ve kişinin zayıf düştüğü anda harekete geçeceğini gösterir. Aynı zamanda kişi, kendisinin et kestiğini görüyorsa, malına haram karıştırmış demektir. Kişinin rüyasına et kesmesi, işine faiz bulaştırdığına işaret eder. Eğer rüyada yabani bir hayvanın eti kesiliyorsa bu kötülüğe işaret eder.

Rüyada Et Yendiğini Görmek

Eğer fakir bir kişiye, rüyasında et yediği görülüyorsa bu kişinin, zenginliğe ulaşacağına işaret eder. Rüyada sadece bir etin kavrulduğunu görmek ise o dua kapılarının açık olmasına o kişinin ibadet etmesine yorumlanmaktadır. Rüyada görülen et yemeğinin çevredeki kişilere dağıtılması, ün yapmaya ve sevinmeye işaret eder. Rüyada bir kişinin et yemeği yaptığını görmek, yemeği yapan kişinin rüya sahibi arkasından konuşuyor demektir. Bir yerde pişirilen et yemeğinin, ailedeki bireylere yedirilmesi ise bir isteğin, kısa zaman içerisinde gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada Et Pişirmek

Bir kişi rüyasında et pişirildiğini görüyorsa, uzun süreden beri istediği fakat bir türlü gerçekleştiremediği amacına ulaşacağına işaret eder. Et yemeğinin, pişirilmesi, aynı zamanda insanlar tarafından değer görülmesini ve paylaşmayı işaret eder. Eğer rüyada çok fazla et pişiyorsa kişinin çok fazla mala sahip olacağına işaret eder. Rüyada bir kişi, eti pişiriyorsa eti pişiren kişi haram mal yememektedir. Rüyada et pişiren kişinin pişirdiği et çiğ kalmış ise bu kötülüğe işaret eder. Rüyada et pişiren kişiye pişirdiği eti hiç kimseye yedirmiyorsa kişi harama bulaşmış demektir.

Rüyada Et Doğramak

Birinin rüyasında et doğrandığını görmek, büyük bir savaşın çıkacağına ve kötülüklerin geleceğine işaret eder. Eğer rüyada et bütün çabalamalarına rağmen oldukça zor doğranıyorsa bu kişinin kendi vicdanıdır. Kişi kendi geçmişinde yaptığı hatalardan, pişmanlığını yaşamaktadır. Rüyada eti küçük parçalar halinde doğradığınız gören kişiyi tutumlu bir kişidir.

Rüyada Et Dağıtmak

Rüyada, yoksullara dağıtılan, hakka adalete, hayra ve güzelliğe, yorulmuş. Eğer et tatmayan kişiler, doğa ediyorlar ise o kişinin çok büyük bir iyilik yaptığına işarettir. Dünyada dağıtılan ekler, pişmiş bir etmişse bu kişinin yönetici olacağına işaret eder. Rüyada bir kurban etinin dağıtılması ise evliliklerin mutlu hale gelmesine işaret eder.

Rüyada Et Kavurmak

Rüyada et kavuran kişi dedikoducu ve ortalığı karıştıran bir kişidir. Dedikoducu olan bu kişinin rüyayı gören kişiye zararı dokunacaktır. Rüyada kavrulan et pişmemiş ise o kişinin şiddete maruz kalacağına işaret eder.

Rüyada Et Çalmak

Kişi rüyasında et çaldığını görüyorsa, mutluluğa ve rahata ereceğine işaret eder. Hiç ummadığı bir zamanda hiç ummadığı bir yerden iyilik gereceğine işaret eder.

BİR BAŞKA YORUM

Rüyada et görmek, düzensizlik nedeniyle ziyana yorumlanır. İnsan eti yemek, kendi vücudunu yemek, hakkınızda kötü sözler sarf edildi­ğine, kendi malınızı lüzumsuz yere yiyeceğinize, yırtıcı hayvan ve kuşların eti hükümet tarafın­dan mal ve paraya, ördek eti iyi bir zat tarafından gelecek bir men­faate, et almak, haksız kazanca, et satmak çalışmadan geçinmeye, kuzu eti düşüncelerinizin normal olmadığına, fikrinizi değiştirme­niz gerektiğine, keçi eti güçsüz düşmana, keklik eti, keyifli bir yolculuğa, tavşan eti şöhretinizin artaca­ğına, kirpi eti, tabii olmayan bir ölüme, et kavurmak mal ve mülkün zarara uğrama tehlikesi olduğuna işarettir. Taze et ölüme ve dedikoduya yorumlanır.

Rüyada görülen et, değişik şekillerde yorumlanıyor. Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu Rüyada et görmek, dört şe­kilde yorumlanır:

Mal elde etmeye, Mirasa kavuşmaya, Hüzün ve kedere, Bela ve musibete işaretle tabir olunur.

Kirmani’nin yorumu Rüyada kebap edilmiş bir et görmek ya da yediğini görmek, yorgunluğa ve meşakka­te düşmeye işarettir.

Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mal elde etmeye işa­rettir.  Yılan eti düşman­larınızın olduğuna işarettir. Eğer görülen yılan eti pişmiş olmayıp çiğ ise, onu yiyen kimsenin, düşmanı­nın gıybetine düşmesine işârettir.

Rüyada at eti görmek, izzet, şeref, makam ve büyüklerden gelecek mala işaretle yorumlanır. At eti, acı, darlık ve kede­re yorumlanır.

Rüyada katır eti görmek, hastalığa, bazen mala işarettir. Rüyada deve kuşu eti görmek, sahradan elde edilecek mala işaretle yorumlanır.

Rüyada görülen ceylan eti, asaletli bir kadından gelecek mala işarettir.

Rüyada görülen küçük kuşların eti, gaddar bir adamın ma­lına işarettir.

Rüyadaki tavuk, horoz ve benzeri kuşların eti, mal ve refaha işarettir. Bazı yoruma göre, rüyada tavuk eti görmek, kadın tarafın­dan gelecek menfaate işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada kasaptan et aldığını ve onu eve götürdüğünü görmek, hastalıktan sonra şifâ bulmaya, üzüntü keder ve sıkıntıların gitmesi­ne işârettir. Rüyada kasaptan aldığı eti eve getirip, onu afiyetle yemek güzel nimetlerle rızıklanmaya işârettir.

Rüyada kaz ve ördek eti görmek, mal ve nimete işarettir.  Bir kimsenin rüyada kaz ve ördek eti gör­mesi veya ondan yemesi, mal ve nîmete, er­keklerden dindar ve sâlih kimseler tarafından meydana gelecek menfaate işâret eder.

Rüyasında kasaptan et aldığını görmek, musibet ve kedere bir kötülüğe uğrayacağınıza, bir üzüntülü haber alacağını­za işaretle tabir olunmuştur.

Rüyada et görmek, mal, miras, hüzün ve musibet ile tabir olunur.

Rüyada pişmiş et görmek ve yemek güzel­likle hasıl olan hayır ve menfaate, kebap edil­miş et görmek ve yemek, elem, hastalık ve ızdıraba ve meşakkatle kazanılan mala işâret eder.

Rüyada insanın kendi etini yediğini gör­mesi, ehil ve akrabası hakkında gıybete ve pişman olacağı bir işi işlemeğe işârettir.

Ne olduğu belli olmayan bir parça et gör­mek, musibete; tuzlu et, musibetten sonra nîmete; kıyılmış et hüsran ve zarara işâret eder.

Rüyada terbiye edilmiş yahut kıyma yapıl­mış et görmek, bekâr için eşe, kadın için erkek çocuğa, diğerleri için kazançlı ve karlı bir or­taklığa işârettir.

Rüyada pişmiş bir eti ihtiyar bir adamla ye­diğini görmek, rüya sahibinin ileri gelenler ya­nında kadri ve şanı yüce olacağına işâret eder.

Fakir bir adamın rüyada et ile pişmiş yeme­ği görmesi, zenginliğe işâret eder. Etsiz pişmiş yemeği görmek ise, ibadet ve ihtiyaca işârettir. Eti kebap olarak pişirdiğini görmek, haram mala işâret eder. Kebap halinde erkek koyun eti görmek, rüya sahibinin hastalığına; kuzu ve oğlak eti görmek, evlâdının veya hizmetçisinin hastalığına; dişi koyun eti görmek, hanımı ve­ya validesinin hastalığına işârettir. 

Rüyada yağlı koyun eti görmek, rüya sahibi­nin bir ölünün malına varis olacağına işârettir. Rüyada görülen pişmemiş et gıybet ve üzüntüye işârettir.

Rüyada pastırma görmek, ölüleri gıybet etmek ile tabir olunmuştur.

Rüyada görülen kümes hayvanlarının eti, refah ve mala işârettir.

Rüyada devekuşu eti görmek, kır ve or- manlıkyerlerden gelecek rızka işârettir.

Rüyada öküz eti yediğini görmek, hakim huzuruna götürülmeye işârettir.

Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalan­mış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder veya bir takım dost ve arkadaş kazanıp onlarla mesrur olur. Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parça­lanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete işârettir.

Rüyada görülen balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir rızıktır. Bazen balık eti, deniz tarafından temin edilecek menfaate işârettir. Balık eti çabuk gelen bir rızka ve büyükleri tarafından gele­cek bir menfaate işrat eder.

Rüyada görülen at, arslan ve kaplan eti şeref ve yüceliğe işârettir.

Rüyada görülen vahşi hayvan eti, helal olan rızka işârettir. Bazen onda bulunan bir sebep­ten dolayı meşakkat ve tehlikeye de işârettir.

Rüyada görülen fil eti, büyük bir kimseden gelecek az bir mala işârettir. Rüyadaki fil eti, büyük bir zattan elde edilecek bol mala işarettir denmiştir.

Rüyada görülen yırtıcı hayvanların eti, ma­la işârettir. Yırtıcı kuşların eti de mala işârettir.

Rüyada görülen domuz eti, haram mala işârettir.

Rüyada bir insanın etini görmek, o insanın gıybetini yapmaya işârettir. Yine rüyada insan eti görmek, düşmana galip gelmek ile tabir olunur. Tanınmayan et ve kan görmek, yine galip gelmeye ve fakat fitneye de işâret eder. Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan bir mal satın alır. Rüyada kendi etini yediğini görmek, zina yapmaya işârettir. Yine rüyada kendi vücudunun etini yediğini görmek, kendi kazancından ve elinin emeğjyle meydana getirdiği şeyden yemeye işârettir.

Rüyada bir kadının diğer bir kadının etini yediğini görmesi, o kadının diğer kadınla sevi­cilik ettiğine işârettir.

Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte veya parça parça kesilip yere düştüğünü görse, bu rüya, o kişiye arız olacak şiddetli bir azaba yahut tutulacağı bir hastalığa işârettir. Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise sıhhat bulur. Bir kimse rüyada kendi etinin noksan oldu­ğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluğu­na veya hastalığına yahut kendi durumununda da ticaretinin noksanlığına işârettir. Abid ve zâhid bir kimse rüyada kendi eti­nin fazla olduğunu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse, o kimse malının kazancını yer. Serma­yesini bırakır. Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse, sermayesini zayi eder veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur. Rüyada görülen meçhul et, helâk olmuş kimselerin geride bıraktıkları mallarına işârettir.

Pişmiş Et Görmek

Pişmiş et mala yorumlanır. Pişmiş et görmek yahut onu yemek, kolay­lıkla elde edilen hayır ve menfaate ve helal mala işâret eder. Rüyada tencerede pişmiş et görmek, nimet ve rızka işaret olarak yorumlamıştır. Rüyasında eti kebap olarak pişirdiğini görmek, rüya sahibi ha­ram mal elde eder şeklinde yorumlamıştır. Rüyada tencerede pişmiş et görmek, rızık ve nimettir şeklinde yorumlanmıştır. Bu yorumcuya göre, ızgarada pişmiş et görmek ve yemek, haram mala işaret eder. Bazı kere de, ızgarada pişmiş eti görmek ve de yemek, zahmet ve zorlukla elde edilen hayır ve menfaate işaretle yorumlanmıştır.Bir kimsenin rüyasında pişmiş et görmesi veya yemesi, helal elde edilen mala ve kolayca kazanılan hayır ve menfaate işarettir. Bir kimse rüyada pişmiş eti yediğini görse, o kimsenin malı artar.

Kuş Eti Görmek

Rüyada kişinin kuş eti görmesi, fazla yol­culuk yapmak suretiyle fayda elde etmeye işârettir. Bazen de rüyada kuş eti yediğini görmek, cennete ve insanı cennete yaklaştıracak güzel ve sâlih amellere işâret eder. Rüya sahibinin hilekâr, zâlim ve gaddar kimselerin malınıyemesine işârettir. Rüyada görülen kuş eti, seyahat ve yolculuk sırasında elde edeceği menfaate işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Bazen de, rüyada kuş eti yediğini görmek, normal elde et­tiği helal bir kazanç ile kazandığı parasını, malını hayır yoluna sarf  edeceğine ve cennete yaklaştıracak, cennete girmesine sebep olacak salih ameller ve sevaplar kazana­cağına işaret eder denmiştir. Rüyada kebap edilmiş veya kızartılmış kuş yavruları görmek, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir mala işârettir.

Sığır Eti Görmek

Rüyada sığır eti görmek, sağlık ve ucuzluğa işaret eder. Bazen de rüyada sığır eti görmek, zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işâret eder. Kebap edilmiş sığır eti görmek, korkudan emin olmaya işârettir. Bazı kere de bu rüya, rızka, ucuzluk ve bolluğa işâret eder.

Deve Eti Görmek

Rüyada görülen deve eti, düşman malına işârettir. Bir kimsenin rüyada eliyle dokunmak- sızın görmüş olduğu erkek deve eti, baba ve bir düşman tarafından meydana çıkacak mala işârettir. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimse­ye kaba bir düşman tarafından bir keder isabet eder. Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine hastalığından kurtulur. Rüyada görülen deve eti, düşmandan gelen mala işarettir.

Çiğ Et Görmek

Bir kimse rüyada çiğ eti görse ve onu ye­mesi bu rüya iyi değildir. Çiğ et bulaşıcı bir hastalığa işarettir. Rüyada çiğ et görmek ise, ağrı, hastalık ve ızdıraplara işârettir. Bu rüya, rüya sahibi için elem, keder ve sıkıntıya, ağrı ve sızılara, hastalık ve ıstıraplara, aç kalmaya ve üzüntüye düşmeye işaret olarak yorumlanmıştır. Bazı yorumculara göre de rüyada çiğ et görmek hayır olarak yorumlanır.